Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội Có Đáp Án File Word

  • Bộ tài liệu Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội bao gồm 22 đề của các trường trong cả nước. Mỗi đề thi sẽ có các câu hỏi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word và file PDF có tổng cộng 142 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Sư Phạm Hà Nội

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tải file PDF đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Toán Lớp 9: 22 Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Chuyên Sở Hà Nội

Tham Gia: Nhóm Zalo

Tham Gia: Nhóm FB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *