Ôn Hè Toán 8 Lên 9 Theo Chương Trình Mới

Ôn Hè Toán 8 Lên 9 Theo Chương Trình Mới File Word

  • Bộ tài liệu Ôn Hè Toán 8 Lên 9 Theo Chương Trình Mới gồm có 10 buổi. Mỗi buổi sẽ có bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word và PDF có tổng cộng 101 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Ôn Hè Toán 8 Lên 9 Theo Chương Trình Mới Ôn Hè Toán 8 Lên 9 Theo Chương Trình Mới

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tải file PDF đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Toán Lớp 9: Đề Khảo Sát Chất Lượng Môn Toán Lớp 9 Huyện Nga Sơn 2023-2024

Tham Gia: Nhóm Zalo

Tham Gia: Nhóm FB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *