Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023

Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023

Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023 Có Đáp Án File Word

  • Bộ tài liệu Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023 có ma trận và đặc tả chi tiết. mỗi chương sẽ có các bài theo từng chương. Bộ tài liệu gồm 17 đề thi có ma trận, đặc tả và có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word và file PDF gồm tổng cộng 137 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023 Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023 Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023 Đề Giữa Kỳ 1 Lớp 7 Năm Học 2022-2023

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tải file PDF đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Toán Lớp 7: Toán Lớp 7 Cơ Bản Chương Trình Mới Tập 2

Tham Gia: Nhóm Zalo

Tham Gia: Nhóm FB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *