Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 11 Kết Nối Tri Thức

Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 11 Kết Nối Tri Thức

Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 11 Kết Nối Tri Thức File Word

  • Bộ tài liệu Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 11 Kết Nối Tri Thức bao gồm khung ma trận và bẳng đặc tả chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word có tổng cộng 2 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 11 Kết Nối Tri Thức

Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 11 Kết Nối Tri Thức

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Xem thêm tài liệu Vật Lý 11: 40 Câu Trắc Nghiệm Ôn Tập Giữa HK 1 Môn Vật Lí Lớp11 Kết Nối Tri Thức

Tham Gia: Nhóm Zalo

Tham Gia: Nhóm FB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *