Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2

Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2

Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2 Có Đáp Án File Word

  • Bộ tài liệu Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2 gồm 2 đề thi có khung ma trận và bảng đặc tả. Mỗi đề sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word có tổng cộng 16 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2 Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2 Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2 Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Cánh Diều Đề 2

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Toán Lớp 8: 20 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức

Tham Gia: Nhóm Zalo

Tham Gia: Nhóm FB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *