Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Đề 6

Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Đề 6

Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Đề 6 File Word

  • Bộ tài liệu Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Đề 6 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word có tổng cộng 3 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Đề 6 Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Đề 6

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Vật Lý 10: Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Vật Lí Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Đề 5

Tham Gia: Nhóm Zalo

Tham Gia: Nhóm FB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *