Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo Đề 2

Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo Đề 2

Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo Đề 2 File Word

  • Bộ tài liệu Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo Đề 2 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word và có tổng cộng 2 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo Đề 2 Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo Đề 2

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Môn Hóa Lớp 10: Đề Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo Đề 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *