Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT

Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT

Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Có Đáp Án Chi Tiết File Word

  • Bộ tài liệu Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Có Đáp Án Chi Tiết File Word gồm phần lý thuyết và các bài tập ứng dụng có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word có tổng cộng 25 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Chuyên Đề Phrasal Verbs Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Tiếng Anh Lớp 12: Chuyên Đề Ngữ Âm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *