Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6 File Word

  • Bộ tài liệu Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6 gồm 9 chương. Mỗi chương sẽ có các bài tập theo từng chương có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word và file PDF có tổng cộng 206 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Môn Toán Lớp 6

 


 

Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tải file PDF đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Toán Lớp 6: Giáo Án Dạy Thêm Toán 6 Ôn Tập Học Kỳ 2

Tham Gia: Nhóm Zalo

Tham Gia: Nhóm FB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *