Các Bài Toán Số Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS

Các Bài Toán Số Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS

Các Bài Toán Số Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS File Word

  • Bộ tài liệu Chuyên Đề Các Bài Toán Thực Tế – Logic – Dirichle Trong Đề Thi HSG gồm 5 chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có phần ôn tập lý thuyết, các dạng bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Bộ tài liệu được soạn thảo dưới dạng file Word và file PDF có tổng cộng 258 trang.

Tải tài liệu ở cuôi bài viết

Các Bài Toán Số Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS Các Bài Toán Số Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS Các Bài Toán Số Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS Các Bài Toán Số Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THCS

 


Tải file Word đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tải file PDF đầy đủ        TẠI ĐÂY         

Tham khảo tài liệu Toán: Chuyên Đề Các Bài Toán Thực Tế – Logic – Dirichle Trong Đề Thi HSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *